Tietosuojastamme

Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla versio
verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme
säännöllisesti. 

Rekisterinpitäjä: 

Yrityksen nimi: Emaileri Oy 

Y-tunnus: 2825248-8

Osoite: Yliopistonkatu 11 a A 8, 20100 Turku 

Puhelin: 020 780 9220

Rekisteriasioista vastaava henkilö: 

Nimi: Tanja Jokinen

Sähköposti: [email protected]

Rekisterin nimi: 

Yrityksen asiakkuuksien hoitoon liittyvä rekisteri 

Rekisterin pitämisen peruste 

Rekisterissä olevien tietojen säilytys perustuu joko
sopimussuhteeseen yrityksemme kanssa, henkilöltä saatuun suostumukseen
tietojen tallentamiseen tai yrityksemme oikeutettuun etuun kerätä tietoa
liiketoimintamme edellytyksen kannalta. 

Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai
liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien
mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot. 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin.  

Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta: 

· Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa,
että voit milloin tahansa saada tietosi saataville. 

· Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita
henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja.
Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole
asianmukaista syytä. 

· Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen 

· Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä 

· Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä,
jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan,
ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää 

· Tallennamme ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta varmennettuna 

Rekisterin tietosisältö (henkilötietolomakkeiden kentät) 

· Etu- ja sukunimi 

· Titteli 

· Yhteystiedot 

· Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto 

· Markkinointilupa tai kielto 

· Evästäiden kautta kerättävät tiedot 

· Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot 

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon
tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, yhtiö sekä kontaktitiedot
kuten sähköposti ja puhelinnumero. 

Tietolähteet 

Lisäksi liiketoimintaan liittyen esimerkiksi uusien asiakkaiden
hankinnassa voimme käyttää esimerkiksi mediasta poimittuja nimiä, joihin
voimme ottaa yhteyttä liiketoimintamielessä. 

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen 

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa
kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa
rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt
tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille
tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin
toiminta-ajatusta. 

Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille – tämä käytännössä tarkoittaa oheista: 

· Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat vain nimi, yritys sekä sähköpostiosoite. 

· Käytämme asiakassuhteiden hoitamiseen CRM-työkalua, jonne
tallennamme minimoituna mm. oheista: henkilön nimi, kontaktitiedot sekä
asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten kokoukset ja muut
aktiviteetit. 

Tietojen luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta osapuolille, jotka toimivat Euroopan unionin
jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. 

Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia
ja jaamme näihin palveluihin tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen
periaatetta noudattaen. 

Rekisterin suojaus 

Rekisterin sisältämät tiedot on säilytetty Pipedrive- sekä
Emaileri-palvelussa, jossa ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja
muiden tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin.
Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on
asiattomilta pääsy estetty. 

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja
lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin
sisältämiin tietoihin. Kaikista henkilötietojen käsittelytoimista
kirjoitetaan lokitietoa, jolloin voimme tarkistaa, koska ja kuka
henkilötietoa on käsitellyt. 

Tarkastusoikeus 

Henkilöillä on mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa sähköpostitse: [email protected]

Sähköpostitse henkilöt voivat myös tehdä oikaisu- tai poistopyyntöjä
rekisteristä. Toimenpide edellyttää, että henkilöstä on tallennettu
tietoihimme jokin seuraavista: 

· Nimi

· Sähköposti 

Muissa tapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme tai rekisterin yhteyshenkilöön.