Tietosuojastamme

Tietosuojatiedote rekisteröidyille, jotka käyttävät Emailerin palveluita edustamansa asiakasyrityksen puolesta

Tämä tietosuojatiedote koskee yksityishenkilöitä, jotka työtehtävissään käyttävät Emaileri Oy:n (Emaileri) palveluita edustamansa asiakasyrityksen puolesta.

 

Rekisterinpitäjä: 

Emaileri Oy

Yliopistonkatu 11 a A 8, 20100 Turku

www.emaileri.com

 

Emaileri Oy on osa Enento Groupia,

Hermannin rantatie 6, PL 16, 00580 Helsinki

www.enento.com

 

1. Käsiteltävät henkilötiedot

    • Nimesi
    • Sähköpostiosoitteesi
    • Puhelinnumerosi
    • Tieto asemastasi ja työtehtävistäsi asiakasyrityksessä

 

2. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Emaileri käsittelee henkilötietoja hallinnoidakseen palveluiden käyttöoikeuksia sekä palveluiden käyttöä.

Emaileri käsittelee henkilötietoja myös markkinointia sekä asiakasviestintää varten.

 

3. Henkilötietojen käsittelyperuste

Käsittelemme henkilötietojasi GDPR 6.1 f kohdan perusteella, Emailerin oikeutetun edun nojalla.

 

4. Erityiset henkilötietoryhmät ja rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittely

Emme käsittele erityisiä henkilötietoryhmiä emmekä rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja.

 

5. Henkilötietojesi kerääminen

Keräämme henkilötietoja sinulta, kun olet meihin yhteydessä. Lisäksi saamme seuraavia sinua koskevia henkilötietoja työnantajaltasi: Nimesi, yhteystietosi sekä asemasi ja työtehtäväsi.

 

6. Kolmannet tahot, joille luovutamme henkilötietojasi EU/EEA alueen sisällä

Emaileri voi luovuttaa tietojasi Enento Groupin sisällä Emailerin tuotteiden markkinointia varten. Henkilötietojasi voidaan myös luovuttaa käyttämillemme palveluntarjoajille käsiteltäväksi näiden kanssa tehtyjen sopimusten perusteella.

 

7. Kolmannet tahot, joille luovutamme henkilötietojasi EU/EEA alueen ulkopuolelle

Henkilötietojasi voidaan joissain tilanteissa luovuttaa EU/EEA alueen ulkopuolelle esimerkiksi käyttämillemme palveluntarjoajille. Näissä tilanteissa varmistamme, että henkilötietosi suojataan riittävällä tavalla. Käytämme sopimuksissamme tarvittaessa vakiosopimuslausekkeita ja muita välineitä henkilötietojen suojaamiseksi.

 

8. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko (sis. merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta)

Emaileri ei käsittele henkilötietojasi automaattista päätöksentekoa tai profilointia varten.

 

9. Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietosi poistetaan saatuamme tiedon, että et enää käytä Emailerin palveluita edustamasi yrityksen puolesta ja tällöin korvaamme tietosi uuden palveluita käyttävän henkilön tiedoilla. Mikäli sopimus edustamasi yrityksen ja Emailerin välillä päättyy, säilytämme henkilötietojasi kaksi vuotta. Markkinointia varten säilytämme tietojasi vuoden ajan.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla rekisteröitynä, jonka henkilötietoja Emaileri käsittelee, on erilaisia oikeuksia Emaileria kohtaan rekisterinpitäjänä. Alta löydät tietoa siitä, miten voit käyttää näitä oikeuksiasi. Käsittelemme pyyntösi ja vastaamme sinulle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun olemme vastaanottaneet pyyntösi.

 

a) Oikeus saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä

Sinulle ilmoitetaan tietojen käsittelystä antamalla sähköpostitse tai puhelimitse ilmoitus rekisteröinnistä ja tässä yhteydessä annetaan vaadittavat tiedot käsittelystä tai linkki vaadittaviin tietoihin.

 

b) Oikeus saada tutustua henkilötietoihisi

Jos haluat tietää mitä henkilötietojasi käsittelemme, voit lähettää pyyntösi sähköpostilla [email protected]. Jos haluat rajata pyyntösi koskemaan vain joitain henkilötietojasi, pyydämme tarkentamaan pyyntöäsi viestissäsi.

 

c) Oikeus oikaista tietoja

Jos haluat oikaista käsittelemiämme, sinua koskevia epätarkkoja tai virheellisiä henkilötietoja, voit lähettää pyyntösi sähköpostilla [email protected].

 

d) Oikeus poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

  • Jos haluat meidän poistavan sinua koskevia henkilötietoja, voit lähettää pyyntösi sähköpostilla [email protected].
  • Poistamme henkilötietosi pyyntösi perusteella, etkä tämän jälkeen voi enää käyttää palveluitamme edustamasi yrityksen puolesta.

 

e) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Jos haluat rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, voit lähettää pyyntösi sähköpostilla [email protected].

 

f) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla ei ole oikeutta saada tietojasi siirretyksi järjestelmästä toiseen, koska Emaileri ei käsittele henkilötietojasi suostumuksen tai sopimuksen perusteella.

 

g) Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä

Jos haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, voit lähettää pyyntösi sähköpostilla [email protected].

 

11. Muutokset tietosuojatiedotteeseen

Tätä tietosuojatiedotetta voidaan tarvittaessa muuttaa ja päivitetty dokumentti julkaistaan tällä sivulla.

 

12. Yhteystiedot sekä mahdollisuus tehdä valitus viranomaiselle

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen henkilötietojesi käsittelyyn Emailerilla, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme osoitteessa [email protected].

Emaileri on nimennyt tietosuojavastaavan. Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme lähettämällä sähköpostia [email protected]

Jos olet tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn Emailerilla, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, [email protected]).

 

Tietosuojatiedote on päivitetty 7/2023.