Markkinoitava tuote tai palvelu

Markkinoitava tuote tai palvelu on suunnattu yrityksille

B2B-sähköpostimarkkinoinnilla markkinoitava tuote tai palvelu on oltava hyödyke, jota muutoinkin yrityksen toimesta markkinoidaan yrityksille ja niiden työntekijöille yritystoiminnassa hyödynnettäväksi. B2B-sähköpostimarkkinointia ei tule käyttää kuluttajamarkkinointiin lähettämällä B2B-kohderyhmälle markkinointiviestejä kuluttajahyödykkeistä.

B2B-markkinointi voi olla myös muuta kuin suoraa yrityksen tuotteiden markkinointia sähköpostissa. Se voi olla esimerkiksi:

  • kutsu osallistua yrityksen järjestämään esittelytilaisuuteen
  • kehotus ja ohjaus mennä yrityksen verkkosivuille tutustumaan yrityksen materiaaliin
  • kehotus osallistua yrityksen järjestämään kilpailuun tai arvontaan tms.
  • monentyyppinen kysely, kartoitus tai tiedustelu; on huomattava, että olemassa oleville asiakkaille tehtävät asiakastyytyväisyyskyselyt eivät kuitenkaan ole markkinointia

Älä yritä naamioida markkinointia muunlaisen sisällön ”kaapuun”. Markkinoinnin tulee olla tunnistettavissa markkinoinniksi.

B2B-sähköpostimarkkinointi ei ole kuluttajatuotteen myynnin edistämistä. Sähköposti ei muutu B2B-sähköpostimarkkinoinniksi sillä, että muutoin kuluttajille suunnatussa viestissä mainitaan esimerkiksi seuraavaa: ”…tuotetta voidaan käyttää myös yrityksissä..” tai ”…kysy myös yritysratkaisuistamme…”.

On kuitenkin huomattava, että sama tuote voi olla sekä kuluttaja- että yrityskäyttöön sopiva. Tällöin ja muutoinkin on syytä kiinnittää huomiota siihen, että B2B-sähköpostimarkkinointiviestin sisällöstä selviää ensi silmäyksellä ja lukemisella sen luonne yrityksen edustajalle suunnattuna kaupallisena viestinä.

Työsähköpostisoitetta voi käyttää kuluttajamarkkinointiin vain jos osoitteen saanti ja siihen liittyvä informointi on hoidettu siten kuin kuluttajien osalta lakien mukaan tulee tehdä. Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä sitä, että B2B-markkinointiin hankittua työsähköpostisoitetta ei voi käyttää kuluttajahyödykkeen markkinointiin, koska osoitteen hankintaa, informointia, lupaa tai muita toimenpiteitä ei yleensä ole tehty kuluttajia koskevien säännösten mukaisesti.

Tämä ohjeistus on valmisteltu Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML, www.asml.fi) ja sen piirissä toimivien vastuullisten palveluntarjoajien toimesta. Ohjeistuksen teossa on otettu huomioon toimialakäytäntöjen ja viranomaisohjeistusten ohella henkilötietolaki ja sähköisen viestinnän tietosuojalaki.

Oletko yrityksenne viestinnästä vastaava ja mietit miten uutiskirjeviestintäänne voisi tehostaa? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.
 

Artikkelin kirjoittaja on Emaileri Oy:n Customer Support Specialist Toni-Markus Korhonen.