Palvelun käyttöehdot ja käyttöön liittyvä ohjeistus

Tämä palveluiden käyttöön liittyvä ohjeistus (Acceptable Use Policy, AUP) mukaan luettuna seuraava kiellettyjen palvelujen luettelo ovat osa Emaileri Oy:n kanssa tekemäänne sopimusta. Mikäli harjoitatte sellaista toimintaa, jonka tämä ohjeistus kieltää, Emaileri Oy voi keskeyttää tai irtisanoa tilin.

Emaileri Oy:n palveluiden käyttöön liittyvä ohjeistus on suunniteltu avustamaan Emaileri Oy:n, Emaileri Oy:n asiakkaiden ja yleisesti Internet-yhteisön suojaamisessa vastuuttomilta toiminnoilta. Ohjeistus on luettelo Emaileri Oy:n kieltämistä palveluista. Emaileri Oy pidättää oikeuden koska tahansa muokata ohjeistusta siten, että muokkaus astuu voimaan, kun se on julkaistu sivustolla https://www.emaileri.fi/aup.

Emaileri Oy:n järjestelmien ja palveluiden kiellettyjä käyttöjä:

1. Minkä tahansa sovellettavan lain tai säännöksen vastaisen materiaalin siirtäminen, jakaminen tai tallennus on kielletty. Tämä sisältää rajoituksetta tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, liikesalaisuuksien tai muiden teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaman materiaalin, jota käytetään ilman asianmukaista lupaa, ja materiaalin, joka on epäsiveellistä, halventavaa, joka muodostaa laittoman uhkauksen tai loukkaa vienninrajoituslakeja.

2. Ilman vastaanottajan suostumusta lähetettävien massasähköpostien lähettäminen. Minkä tahansa muotoisten ilman vastaanottajan suostumusta lähetettyjen massasähköpostien lähettäminen Emaileri Oy:n palvelinten kautta on kielletty. Samoin on kiellettyä lähettää toiselta palveluntarjoajalta peräisin olevaa roskapostia, jossa mainostetaan verkkosivua, sähköpostiosoitetta tai jossa hyödynnetään jotakin Emaileri Oy:n ylläpitämien palvelinten resursseja. Emaileri Oy:n tilejä tai palveluja ei saa käyttää tavoittelemaan asiakkaita toisen palveluntarjoajan viesteistä tai keräämään vastauksia Internetin toisen palveluntarjoajan lähettämiin viesteihin silloin, kun mainitut viestit ovat tämän ohjeistuksen tai toisen palveluntarjoajan ohjeistuksen vastaisia.

3. Vahvistamattomien postituslistojen käyttö. Sähköpostiosoitteiden liittäminen mihin tahansa postituslistaan ilman sähköpostiosoitteen omistajan nimenomaista ja varmennettavissa olevaa lupaa on kielletty. Kaikkien Emaileri Oy:n asiakkaiden käyttämiin postituslistoihin edellytetään tilaajan single tai double-opt-in -menetelmällä saatua suostumusta. Sellaisten sähköpostiosoitelistojen ostaminen kolmansilta osapuolilta, joita lähetetään tai vastaanotetaan Emaileri Oy:n ylläpitämän domainin kautta tai jossa viitataan johonkin Emaileri Oy:n tiliin, on kielletty.

Emaileri-palvelun käyttäjät eivät saa käyttää palvelussa mitään kolmansilta osapuolilta ostettuja tai saatuja sähköpostilistoja missään muodossa. Kaikkien ostettujen, verkosta poimittujen tai muiden kolmansien osapuolten luetteloiden käyttö johtaa välittömään irtisanomiseen Emaileri-palvelusta.

Kultakin osoitteen omistajalta saatu tilausvahvistusviesti on säilytettävä postituslistan olemassaolon ajan. Single-opt-in listoissa logitiedoston tulee sisältää tilaajan IP-osoite. Double-opt-in listoissa täytyy säilyttää tilaajan lähettämä tilaukseen liittyvä vahvistusviesti tai logitieto, joka sisältää vahvistusklikkiin liittyvä IP-osoite.

4. Minkä tahansa sellaisen ohjelmiston, ohjelman, tuotteen tai palvelun mainostaminen, siirtäminen tai muu saataville saattaminen, joka on suunniteltu loukkaamaan tätä ohjeistusta tai jonkin toisen Internet-palveluntuottajan ohjeistusta, mukaan luettuna mutta näihin rajoittumatta: ilman vastaanottaja suostumusta lähetettävien massasähköpostien lähetyksen mahdollistavat välineet, yhteyskokeilujen, ylimääräisen verkkoliikenteen, sähköpostipommituksen, palvelunestohyökkäysten aloittaminen.

5. Tilin hoitaminen sellaisen henkilön tai yrityksen puolesta tai yhteydessä tai palvelun jälleenmyynti sellaiselle henkilölle tai yritykselle, joka on ROKSO-tietokannassa (the Spamhaus Register of Known Spam Operations (ROKSO), www.spamhaus.org/rokso).

6. Käyttäjän luvattomat yritykset päästä mihin tahansa tiliin tai tietokoneresurssiin, joka ei kuulu mainitulle käyttäjälle (esim. tietojärjestelmään murtautuminen, ”cracking”).

7. Palvelun hankkiminen tai yritys hankkia palvelua millä tahansa keinolla tai laitteella siten, että aikomuksena on välttää maksu.

8. Luvaton pääsy, muuttaminen, tuhoaminen tai edellä mainittujen yritys koskien mitä tahansa Emaileri Oy:n asiakkaiden tai loppukäyttäjien tietoja millä tahansa keinoin tai millä tahansa laitteella.

9. Minkä tahansa toiminnan tietoinen harjoittaminen suunnitelmana häiritä tai aiheuttaa palvelunestohyökkäys (esim. synkronoidut numerosarjahyökkäykset) kenelle tahansa käyttäjälle joko Emaileri Oy:n verkossa tai jonkin muun palveluntuottajan verkossa.

10. Emaileri Oy:n palvelujen käyttäminen siten, että häiritään muiden asiakkaiden tai valtuutettujen käyttäjien Emaileri Oy:n verkoston käyttöä.

Asiakasvastuu asiakkaan käyttäjille

Jokainen Emaileri Oy:n asiakas on vastuussa käyttäjiensä toiminnasta ja suostuu, hyväksymällä Emaileri Oy:n palvelun, varmistamaan, että sen asiakkaat/edustajat tai loppukäyttäjät noudattavat tätä ohjeistusta. Emaileri Oy:n asiakkaan asiakkaita/edustajia tai loppukäyttäjiä koskevat valitukset välitetään Emaileri Oy:n asiakkaan postihallintaan toimia varten. Mikäli palveluiden käyttöön liittyvää ohjeistusta rikotaan, Emaileri Oy pidättää oikeuden irtisanoa palvelut tai ryhtyä toimiin, ilman erillistä ilmoitusta, ohjeistusta loukkaavan asiakkaan estämiseksi loukkaamasta Emaileri Oy:n ohjeistusta tavalla, jonka Emaileri Oy katsoo tarkoituksenmukaiseksi.

Muokattu viimeksi: Tiistai, 1.3.2018 14:00:00 +0000

ACCEPTABLE USE POLICY

This Acceptable Use Policy document, including the following list of Prohibited Activities, is an integral part of your Hosting Agreement with Emaileri Oy. If you engage in any of the activities prohibited by this AUP document Emaileri Oy may suspend or terminate your account.

Emaileri Oy’s Acceptable Use Policy (the ”Policy”) for Emaileri Oy Services is designed to help protect Emaileri Oy, Emaileri Oy’s customers and the Internet community in general from irresponsible or, in some cases, illegal activities. The Policy is a non-exclusive list of the actions prohibited by Emaileri Oy. Emaileri Oy reserves the right to modify the Policy at any time, effective upon posting at https://www.emaileri.fi/aup.

Prohibited Uses of Emaileri Oy Systems and Services:

1. Transmission, distribution or storage of any material in violation of any applicable law or regulation is prohibited. This includes, without limitation, material protected by copyright, trademark, trade secret or other intellectual property right used without proper authorization, and material that is obscene, defamatory, constitutes an illegal threat, or violates export control laws.

2. Sending Unsolicited Bulk Email (”UBE”, ”spam”). The sending of any form of Unsolicited Bulk Email through Emaileri Oy’s servers is prohibited. Likewise, the sending of UBE from another service provider advertizing a web site, email address or utilizing any resource hosted on Emaileri Oy’s servers, is prohibited. Emaileri Oy accounts or services may not be used to solicit customers from, or collect replies to, messages sent from another Internet Service Provider where those messages violate this Policy or that of the other provider.

3. Running non-permission-based Mailing Lists. Subscribing email addresses to any mailing list without the express and verifiable permission of the email address owner is prohibited. All mailing lists run by Emaileri Oy customers must be Closed-loop (”Confirmed Opt-in”) or Single Opt-in verified. The subscription confirmation message received from each address owner must be kept on file for the duration of the existence of the mailing list. Purchasing lists of email addresses from 3rd parties for mailing to from any Emaileri Oy-hosted domain, or referencing any Emaileri Oy account, is prohibited.

Users of the Emaileri service must not purchase lists of email addresses, use an email appending service to obtain email addresses that ”match” a customer list or other list of persons or companies, or otherwise obtain lists of email addresses from third parties, and then send email to those lists or any portion of those lists. Any use of purchased, appended, or other third-party sourced lists is grounds for immediate termination from the Emaileri service.

Proof of the opt-in process must be kept on file for as long as a list exists. For for single opt-in (SOI) lists, the maillog containing the IP address used to subscribe to the list must be kept on file. For confirmed opt-in (COI or ”double opt-in”) lists, either the subscription confirmation email message received from the email address owner, or the log containing the website click and IP address, must be kept on file.

4. Advertising, transmitting, or otherwise making available any software, program, product, or service that is designed to violate this AUP or the AUP of any other Internet Service Provider, which includes, but is not limited to, the facilitation of the means to send Unsolicited Bulk Email, initiation of pinging, flooding, mail-bombing, denial of service attacks.

5. Operating an account on behalf of, or in connection with, or reselling any service to, persons or firms listed in the Spamhaus Register of Known Spam Operations (ROKSO) database at www.spamhaus.org/rokso.

6. Unauthorized attempts by a user to gain access to any account or computer resource not belonging to that user (e.g., ”cracking”).

7. Obtaining or attempting to obtain service by any means or device with intent to avoid payment.

8. Unauthorized access, alteration, destruction, or any attempt thereof, of any information of any Emaileri Oy customers or end-users by any means or device.

9. Knowingly engage in any activities designed to harass, or that will cause a denial-of-service (e.g., synchronized number sequence attacks) to any other user whether on the Emaileri Oy network or on another provider’s network.

10. Using Emaileri Oy’s Services to interfere with the use of the Emaileri Oy network by other customers or authorized users.

Customer Responsibility for Customer’s Users

Each Emaileri Oy customer is responsible for the activities of its users and, by accepting service from Emaileri Oy, is agreeing to ensure that its customers/representatives or end-users abide by this Policy. Complaints about customers/representatives or end-users of an Emaileri Oy customer will be forwarded to the Emaileri Oy customer’s postmaster for action. If violations of the Emaileri Oy Acceptable Use Policy occur, Emaileri Oy reserves the right to terminate services with or take action to stop the offending customer from violating Emaileri Oy’s AUP as Emaileri Oy deems appropriate, without notice.